Τεχνική Υποστήριξη

Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν να λύσουν άμεσα τα προβλήματα που θα προκύψουν στο πληροφοριακό σας σύστημα. Είτε είναι πρόβλημα εξοπλισμού (Hardware) είτε λογισμικού (Software) ακόμα και στις υποδομές σας (Δίκτυο), μπορούμε να σας δώσουμε την λύση.

Ανάλογα με το είδος του προβλήματος αλλά και το είδος της εκάστοτε απαιτούμενης υποστήριξης, οι τεχνικοί μας μπορούν να σας παρέχουν πλήρη επίλυση ή αντίστοιχα πλήρη υποστήριξη με απομακρυσμένη πρόσβαση.

Παρέχουμε όλα τα μέσα για να διασφαλίσουμε την αδιάκοπη και διαρκή λειτουργία της επιχείρησής σας, αναφορικά με το πληροφοριακό σας σύστημα καθώς και με το σύστημα επικοινωνιών σας.

DATAMIX / ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναλαμβάνουμε την προστασία του πληφοριακού σας συστήματος από κακόβουλες επιθέσεις με την χρήση εξειδικευμένων συσκευών συσκευών firewall με δυνατότητες όπως:
  • Φιλτράρισμα της εισερχόμενης και της εξερχόμενης κίνησης.
  • Αποτελεσματική προστασία σε Διείσδυσή (Penetration), Δούρειους Ίππους (Trojans), Έλεγχος διαρροών (controlling leaks) Άρνηση της υπηρεσίας (DoS – Denial of Service).
  • Ανίχνευση παρείσφρησης – εισβολής (IDS – intrusion detection system).
  • Άρνηση πρόσβασης σε ανεπιθύμητα websites (Web Blocking).
  • Περιορισμός πρόσβασης με κριτήρια IP, URLs, Ports.
  • Καταγραφή και αναφορά συμβάντων.
  • Φιλτράρισμά και αποκλεισμός των εισερχόμενων και εξερχομένων συνδέσεων βάση της γεωγραφικής προέλευσης της IP (GeoIP Filtering).

Και σας βρίσκουμε την καλύτερη λύση για να λαμβάνετε αντίγραφα ασφαλείας (Backup) μέσω προγραμματισμένων εργασιών χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους όπως Netwotk Attached Storage (NAS), Cloud services.

Γιατί το πιο σημαντικό στον υπολογιστή σας είναι τα αρχεία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και μιλήστε μας για το project σας!